Ručno rađene cigare i dobro društvo – Martinez Cigar shop u New Yorku

Martinez hand roll Cigar shop pokrenut je, možemo slobodno reči davne, 1974. godine. Danas je kao i prvog dana omiljeno okupljalište ljubitelja kavlitetne ručno rađene cigare i dobrog društva. Sve u svemu pravi gentleman's club s dozom susjedstva.

Martinez hand roll Cigar shop pokrenut je, možemo slobodno reči davne, 1974. godine. Danas je kao i prvog dana omiljeno okupljalište ljubitelja kavlitetne ručno rađene cigare i dobrog društva. Sve u svemu pravi gentleman’s club s dozom susjedstva.

Uživajte stoga kao prava gospoda, u gledanju, ali i dobroj cigari.

[amara url=http://vimeo.com/47940731 width=673 height=378]
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this pagePin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

1 Comment

Comments are closed.