Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web portala Gentleman.hr

Upotrebljavajući web stranice www.gentleman.hr (u daljnjem tekstu WEB PORTAL) dajete svoj pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima uporabe. Ako se sa istima ne slažete, molimo vas da ne koristite navedenu internetsko mjesto.

Ograničenja u upotrebi materijala

Materijali na web stranicama WEB PORTALA zaštićeno su autorsko pravo njihovih potpisanih autora. Tekstovi, grafike, baze podataka, HTML kod i ostalo, intelektualno su vlasništvo izdavača ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ukoliko želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

Prenošenje sadržaja

Materijali sa WEB PORTALA, također ne smiju biti kopirani, izdavani, prevođeni, ili na bilo koji drugi način distribuirani ukoliko se ne navodi izvor (uključujući poveznicu prema izvornom članku ili naslovnoj stranici WEB PORTALA).

Vlasništvo baza podataka, licence (dozvole) i upotreba

Izdavač je vlasnik WEB PORTALA. Izdavač i njegovi suradnici zadržavaju sva prava i, ovim ugovorom, niti jedno pravo intelektualnog vlasništva nije prenosivo. Izdavač vam time dodjeljuje ne ekskluzivnu i neprijenosnu dozvolu za uporabu baza podataka na web stranicama WEB PORTALA. Baze podataka se mogu upotrijebiti samo za uvid u informacije te za vađenje istih, u opsegu (razmjeru) opisanom u tekstu koji slijedi. Čitanjem ovog ugovora, obvezujete se na korištenje informacija iz baza podataka WEB PORTALA, jedino za vašu privatnu uporabu i interne ciljeve – vašeg doma ili vašeg posla, uz što se podrazumijeva da to nije prodavanje ili posredovanje informacija, publiciranje, distribuiranje, prenošenje ili reproduciranje bilo kojeg dijela baze podataka (bilo direktno ili u sažetoj, selektivnoj ili tabeliranoj formi). Možete napraviti ograničeni broj kopija svakog outputa, u machine-čitajućoj formi ili u hard copy formi, što je dovoljno za gore spomenute dozvoljene ciljeve. Ništa ovdje spomenuto ne daje vam pravo kreiranja bilo kakvih baza podataka, direktorija ili hard copy publikacija – iz ili od baza podataka, niti za internu, niti za eksternu uporabu.

Jamstvo, odgovornost

Izdavač se odriče svih jamstava, izričitih ili neizravno izraženih, uključujući, ali ne ograničavajući se na mogućnost prodaje u određene svrhe. Izdavač ne jamči da će funkcije sadržane u materijalima biti oslobođene grešaka, da će nepravilnosti biti ispravljene, kao ni da je server izdavača oslobođen virusa te ostalih štetnih komponenti. Izdavač ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe materijala dostupnih na web stranicama WEB PORTALA. Vi (a ne izdavač) preuzimate kompletne troškove svih potrebnih popravaka, servisiranja ili ispravljanja. Zakon koji je na snazi možda neće dopustiti isključenje impliciranih jamstava pa je moguće da se spomenuto isključenje ne odnosi na vas. Niti u jednom slučaju izdavač neće biti odgovoran za štete proizašle iz nemarne ili nestručne uporabe materijala na web stranicama WEB PORTALA, čak i ako su izdavač ili njegovi autorizirani zastupnici bili upozoreni na mogućnost takvih šteta. Zakon možda ne dopušta ograničenja ili isključivanje odgovornosti za slučajne ili logične štete, pa je moguće da se ovo ograničenje ili isključenje ne odnosi na vas.

Informacije na web stranicama WEB PORTALA pripremljene su pomno i stručno, no izdavač ne može odgovarati za posljedice njihove primjene. Svi podaci na web stranicama WEB PORTALA dostupni su za uporabu jedino u svrhu informiranja. Namjena informacija sadržanih na web stranicama WEB PORTALA nije pružanje pravnih, financijskih ili poreznih savjeta, ili bilo kojih drugih sličnih individualnih savjeta ili savjeta za kompanije. Usluge opisane na web stranicama WEB PORTALA ponuđene su samo u pravnu nadležnost gdje mogu biti legalno ponuđene. Informacije na web stranicama WEB PORTALA nisu sveobuhvatne te su iste ograničene informacijama dostupnima izdavaču.

Poveznice (linkovi) i obilježja, robne marke

Izdavač kao jedini vlasnik web stranica WEB PORTALA nije nužno povezan sa web stranicama čije su poveznice ovdje navedene i ne odgovara za njihov sadržaj. Pridružene web stranice služe isključivo vama, kako bi pridonijeli praktičnosti uporabe WEB PORTALA te im stoga pristupate uz vlastiti rizik. Postojanje poveznica za ostale web stranice te preporuke za određene proizvode, usluge ili publikacije koje nisu dio WEB PORTALA te njegovih pomoćnih i pridruženih web stranica ne znači dopuštenje izdavača za njihovo korištenje.

Određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na WEB PORTALU mogu činiti zaštitne znakove, imena ili znakove usluga izdavača ili njegovih zasebnih jedinica. Izlaganje zaštitnih znakova na WEB PORTALU ne podrazumijeva dozvolu njihovog korištenja u bilo kakve svrhe. Svako neautorizirano kopiranje, snimanje, modificiranje te reprodukcija zaštitnog znaka i/ili ostalog sadržaja ovog WEB PORTALA može značiti kršenje zakona o zaštitnim znakovima i/ili zakonima o kopiranju te osoba može biti podvrgnuta odgovarajućem pravnom postupku.

Tajnost (povjerljivost) kodova, zaporki i informacija

Vašim pristupom na ovaj WEB PORTAL, podrazumijeva se stroga povjerljivost i tajnost pretplatničkog koda, korisničkog imena, korisničkog ID-a, korisničke zaporke, te svih vama dostupnih informacije do kojih ste došli putem dobivene šifre za pristup web stranicama WEB PORTALA. Zabranjeno je kopiranje ili bilo kakvo javno iznošenje takvih informacija.

Ostalo

Ovaj ugovor o uvjetima uporabe odnosi se na svaki pristup WEB PORTALU. Izdavač kao jedini vlasnik WEB PORTALA, zadržava pravo izmjene ovog Ugovora – izdavanjem nove verzije dokumenta koja će biti važeća od datuma objavljivanja iste na ovoj web stranici. Svaki pristup informacijama na WEB PORTALU bit će zasebna i diskretna transakcija.

Ovi uvjeti o uporabi ne smiju biti ustupljeni bez unaprijed danog pismenog dopuštenja izdavač, te će se isti tumačiti i provoditi u skladu sa Zakonima.

Završetak

Ovaj je Ugovor valjan sve dok ga ne raskine jedna od stranaka. Ovaj ugovor možete raskinuti u bilo koje vrijeme, uništavajući sve materijale do kojih ste došli putem bilo koje web stranice u vlasništvu izdavača te svu povezanu dokumentaciju, kao i sve kopije i instalacije vezane uz to, bez obzira na to jesu li navedeni u uvjetima ovog Ugovora.

Izdavač bloga je:

Kreativna poslovna rješenja d.o.o.
Ulica Antuna Mihanovića 40, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Kontakt email: info@kpr.hr
Telefon: +385 (0)1 6380 754