FOTO Koliko studenata stane u jednu telefonsku govornicu?