Dugoročne studije doista dokazuju da je pušenje e-cigarete manje štetno od pušenja konvencionalnih cigareta (osim ako vam ista eksplodira)

Većina ljudi misli da je pušenje e-cigarete jednako štetno za organizam kao i pušenje konvencionalnih cigareta. Posljednja relevantna studija opovrgava o mišljenje.

Informacija iz naslova možda i nije neka novost i manje više svi to znamo, no sada konačno postoji i konkretna znanstvena analiza koja potvrđuje da su e-cigarete manje štetne, i to prilično manje, od konvencionalni cigareta.

Naime, studije o štetnosti ili ne štetnosti e-cigarete redale su se pomalo kao na traci, no ni jedna se nije bazirala na činjenicama i promatranju samih ljude kroz duže vremensko razdoblje, a zanimljivo je da je svaka nadolazeća opovrgla onu prethodnu. Sve su se one bazirale na proučavanju samog uređaja te utjecaju dima e-cigarete na životinje odnosno na reakcije na staničnom nivou.

Dr. Lion Shebab jedan od vodećih znanstvenika Sveučilišnog koledža u Londonu za portal Digital Trends je izjavio:

Jako se malo studija baziralo na proučavanju stvarnih posljedica i reakcija ljudskog organizma na e-cigarete, a kako bi mogle evaluirati njihovu sigurnost ili ne. Ovo je prva takva studija koja je doista istražila realne i dugoročne posljedice e-cigarete na ljudski organizam.

Ono što je studija dokazala, a što je i podupro i Centar za istraživanja raka Ujedinjenog kraljevstva, je da je kod ljudi koji su klasične cigarete zamijenili s e-cigaretama, a kroz šestomjesečno promatranje i uzorkovanje sline te urina, pronađeno znatno manje supstanci u tijelu, a koje direktno uzrokuju formiranju stanica raka. Također je dokazano da pušači koji su prešli na e-cigarete imaju i do 97,5% manje NNAL-a, kemijskog spoja koji direktno uzorkuje rak pluća.

Tijekom studije su također odradili i nekoliko takozvanih dvojnih testiranja, odnosno promatrali su grupe koje su uz klasične cigarete pušili i e-cigarete, te kod njih nisu pronađene povišene količine supstanci i kemijskih spojeva koje uzrokuju rak, ali isto tako one nisu bile ni snižene.

Dakle ako pušite klasične cigarete, te želite smanjiti tako da ubacite malo e-cigarete posljedice su iste kao da ste nastavili pušiti klasične cigarete. Isti slučaj je i s korisnicima koji koriste nikotinske terapije te klasične cigarete – nema efekta.

Zaključak studije je da e-cigarete mogu zdravstveno doprinijeti svim pušačima klasičnih cigareta uz uvjet da se u potpunosti prebace na e-cigarete.

No, ovo istraživanje štetnosti ili benefita e-cigarete daleko je od gotovog. Ono se prvenstveno baziralo samo na utjecaj e-cigarete na problem nastanka i razvijanja stanica raka, što je jedan od većih problema kod pušača.

Sljedeći koraci su proučavanje pušača e-cigarete te kako konzumacija pare djeluje na respiratorni dio organizma, odnosno pluća te koje su posljedice na kardiovaskularno zdravlje.

Spomenimo još i za kraja, da iako su e-cigarete znatno manje štetne na organizam kao konvencionalne cigarete, pušači e-cigarete još uvijek imaju 2-3% većih šansi za dobivanjem raka od nepušača. Isto tako ono što još nedostaje kao potvrđena informacija je problem, odnosno štetnost pasivnog pušenja dima odnosno pare e-cigareta, a spomenimo da je zabilježen i određeni broj eksplozija e-cigareta.