Brada je životni stil, umjetničko djelo, ponos svakog imaoca. Brada je super!

Svi mi koji zaziremo od pomisli na sredstva za brijanje, glatkog lica ili lica poput dječjih guzica uživajmo u slijedećim fotografijama.

Svi mi koji jedina ulja koja koristimo su ulja za bradu te maslinovo ulje koje može biti i za bradu, ali i za jutarnju kajganu, uživajmo u umjetničkim djelima najboljih. Samo to, nema više. Uživajmo.