Ako putujete u Novi Zeland svakako posjetite Taumata whakatangi hangakoauau o tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua kitanatahu

Ne trudite se upamtiti naziv ovog mjesta. Lakše ga je opisat, a odakle i dolazi naziv.

Ako posjetite Sjeverni otok Novog Zelanda, postoji jedno mjesto za koju vam ni jedan lokalni stanovnik neće zamjeriti ako mu naziv krivo izgovorite. Štoviše i sami imaju muke s izgovaranjem naziva.

Riječ je o mjestu na brdašcu naziva Tau-ma-ta-wha-ka-ta-ngi-ha-nga-ko-au-au-o-ta-ma-te-a-tu-ri-pu-ka-ka-pi-ki-mau-nga-ho-ro-nu-ku-po-kai-whe-nu-a-ki-ta-na-ta-hu (razdvijili smo na slogove radi lakšeg čitanja) koje se nalazi na nekih 300 metara nadmorske visine blizi mjesta Porangahau.

Brdašce nosi Guinnessov rekord za najdulji naziv mjesta koje ima punih 85 slova.

Mještani ga zovu Taumata ili Taumata Hill.

Mjesto je dobilo naziv prema lokalnom ratniku imena Tamatea. Legenda kaže da je nakon što je njegov brat ubijen u borbi s drugim plemenom, Tamatea sljedećih dana proveo tugujući i to igranjem svoje nosne flaute na brdu.

Maori (autohtoni polinezijski narod Novog Zelanda) želio je imenovati mjesto u njegovu čast te su odabrali opisni naziv koji je sada službeni naziv brda.

Okvirni prijevod naziva je “Vrh gdje je Tamatea, muškarac s velikim koljenima, klizač, penjač na planine, gutač zemlje koji je putovao, svirao svoju nosnu flautu svojoj voljenoj osobi”.

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d145869.626003981!2d176.55631869189506!3d-40.31162859320477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x6d4240aceb96abb7%3A0xa1be05fe13353532!2sLongest+place+name+in+the+world!5e0!3m2!1sen!2shr!4v1518180679196″ width=”100%” height=”450″ frameborder=”0″ style=”border:0″ allowfullscreen></iframe>

Doduše ovo je skraćeni naziv, a postoji i onaj dulji, koji broji 105 znakova: Taumata-whakatangihanga-koauau-o-Tamatea-haumai-tawhiti-ure-haea-turi-pukaka-piki-maunga-horo-nuku-pokai-kun-ki-tana-tahu , što pak u grubom prijevodi dođe: “vrh brda na kojem je svoju nosnu flautu svirao Tamatea, koji je bio vidljiv u daljini, koji je imao penis, pao je na koljena, penjući se na planine, pao na zemlju i okružio zemlju svojom voljenom osobom.

Mještani su očito mislili da onaj prvi naziv nije bio dovoljno opisan.