Kako napraviti kuhinjski ribež iz obične limenke

Pogledajte kako se pravi džentlmen snalazi u kuhinji, ako u domaćinstvu ne posjeduje obični ribež. Jedini preduvjet je da imate pri ruci praznu limenku, električnu, ili još bolje, baterijsku bušilicu, nešto svrdla te brusni papir. To nije problem, zar ne?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this pagePin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page