Gordon Ramsay će nam pokazati kako spremiti najbolju Božićnu puricu

Amerikanci imaju Thanksgivig, a mi imamo Božić. To dvoje praznika ili blagdana povezuje purica koja se obično nalazi na stolu. Sjećam se da sam još kao klinac jedva čekao božićni ručak odnosno večeru kad bi baka spremala najbolju puricu s mlincima.

Gospodo, Ramsey će nam pokazati kako, a mi imamo mjesec dana da usavršimo znanje, a najbliže iznenadimo savršenim božićnim ručkom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInBuffer this pagePin on PinterestDigg thisShare on RedditShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page