PRODUKTIVNOST I MOTIVACIJA Kako se najlakše i najjednostavnije motivirati za bilo koji zadatak ili projekt

Koliko sam se samo puta pokušao na neki način motivirati prije početka projekta ili radnje bilo da se radi o pisanju, o snimanji videa, o kuhanju, o bilu čemu. Odradio sve pripreme, idealno posložio uvjete i atmosferu za rad te čekao onu iskru, onaj prvi odnosno, posljednji motivacijski kick koji bi me jednostavno prebacio u modus produkcije. Stanje produktivnosti.

Doduše tog kicka nema. Nikad ga nije bi bilo. Vjerojatno ga nikad ni neće biti. Čekanje motivacije je doslovno mit. I nešto što je vrlo često izgovor za prolongiranje nečega za čime nemamo interes ili volje.

Motivaciju ne smijemo čekati da nam padne iz vedra nema. Jer neće.

Motivacija je u nama, i sami je možemo i moramo aktivirati u bilo kom trenutku.

Što je potrebno za aktiviranje motivacije?

Produktivnost.

Dakle, zaboravimo na neke vanjske čimbenike, idealne situacije koje bi nas mogle motivirati za rad. To ne postoji. Ne postoji idealan uvjet i položaj u koji se moramo dovesti da bi privukli neku, uvjetno govoreći, vanjsku silu koja će nas motivirati da krenemo.

Motivacija je u nama i leži upravo u našoj vlastitoj produktivnosti.

Što znači – više produktivni više smo motivirani.

Što znači – više motivirani smo i više produktivni.

Začarani krug produktivnosti i motivacije.

Kad krećemo s nečim velikim, nečim bitnim i ozbiljnim onda vrlo često osjećamo određenu nervozu koja nas zaustavlja da krenemo. Nervoza je ok. Nervoza prije početka projekta je zdrava i potrebno je nauštrb nje jednostavno krenuti s projektom, sa zadacima. Nervozu pretvaramo u uzbuđenje. Jednu stanje energije u drugo stanje energije.

Jednom kad krenemo sa zadacima, s radnjama, kreativna će nas energija gurati dalje. Ubaciti ćemo se u produktivni modus operandi i jednostavno nervoza će se pretvoriti u uzbuđenje. Produktivnost i uzbuđenje rezultirati će motivacijom da idemo, da završimo, da napravimo još bolje. Da poboljšamo vlastitu efikasnost. Da budemo bolji.

Bitno je da prihvatimo da produktivnost nije rezultat motivacije, već je motivacija rezultat produktivnosti.

Ne pjevam jer sam sretan; Sretan sam jer pjevam.

William James, otac moderne psihologije

Ako te riječi pretočimo u našu problematiku dobivamo da nismo produktivni jer smo motivirani, već smo motivirani jer smo produktivni.

Mi kao izvršitelji određenih ideja i zadataka ne možemo se dugoročno motivirati vanjskim faktorima. Postoje neki faktori koji nas kratkoročno mogu motivirati za neki manji zadatak, neki manji cilj, ali dugoročno gledajući naša motivacija isključivo je rezultat održivih, unutarnjih faktora, unutarnjih akcija.

Jedini tajni dodatak koji moramo imati i koji nam može pomoći je – rad, rad i rad. Pokrenemo projekt, pokrenemo rješavanje zadataka, pokrenemo produkciju kreativne energije i radimo. Ukoliko ne uspijemo, krenemo drugom metodom. Jednostavno napišemo taj mail i pošaljemo. Obavimo telefonski poziv. Napravimo listu zadataka. Neka ta lista, neka taj ukupni veliki zadatak, projekt bude podijeljeni na seriju malih 15 minutnih radnji.

Umjesto moram napisati cijeli članak, razmišljajmo na način da moram napraviti skicu članka (15 minuta), moram napisati uvod članak (15 minuta), moram napisati zaplet, kulminaciju, peripetiju, rasplet i za svaki korak imam 15 minuta. Doduše s članka smo prešli u pisanje drame. Ilustracije radi. Kreativnost na djelu.

Ovakvim planiranjem, podjelom radnih zadataka upasti ćemo u svojevrsno prirodno stanje permanentnog momentuma gdje nam neće trebati tražiti motivaciju i motivacijske “tajne” za postizanje cilja.