H. Moser proizveo je 100% “Swiss Made” ručni sat od sira vrijednosti milijuna eura

Da budem onako najiskreniji, doista sam mislio da naziv na satu “Swiss Made” znači da je taj sat u potpunosti proizveden u Švicarskoj te da sukladno tome i predstavlja onu pouzdanu švicarsku točnost i preciznost, međutim to nažalost nije tako, a zahvaljujući labilnim regulativama.

Naime, Švicarske regulative dozvoljavaju naziv “Swiss Made” iako sat nije u potpunosti proizveden u Švicarskoj. Cijela industrija satova operira unutar dozvoljenih 60%, koliko im regulativa, odnosno zakon nalaže, a to znači da porijeklo sata mora biti u Švicarskoj, te da mora biti sklopljen i testiran u Švicarskoj, dok se dijelovi sata mogu nabavljati iz bilo kojeg dijela svijeta, a kvaliteta dijelova isključivo ovisi o volji, želji, mogućnostima samog proizvođača.

Svojevrsni protest ovim prilično klimavim regulativama pokrenuo je H. Moser švicarski proizvođač satova koji tvrdi da su njegovi satovi 95% proizvedeni u Švicarskoj. Ono što njega muči je da se, u tom biznisu, svakojaki proizvodi, upitne kvalitete dijelova, vrlo lako etiketiraju kao “Swiss Made”. Time sami pojam “Swiss Made” gubi svoj kredibilitet u očima ozbiljnih kupaca.

Na tu je temu osmislio jedinstveni sat, kojeg je proizveo samo u jednom primjerku i koji je doista 100% Swiss Made. Međutim kvaka je u tome što je proizveden od sira. Da pravog, finog, 100% švicarskog sira. U sami sir, konkretno Vacherin Mont d’Or dodao je nešto smole kako bi kućište bilo čvršće te kako se, naravno, sir s vremenom ne bi pokvario.

Kućište je standardnih 42 milimetara promjera, a kao pokretački mehanizam iskorišteno je njihovo rješenje Moser HMS 327 mehanizam s ručnim navijanjem. Uz to sat ima i 3 dana skladištene energije. Dakle u potpunosti funkcionalan i doista 100% “Swiss Made” ručni sat.

Cijena ovog sata je 1,08 milijuna švicarskih franaka (oko milijun eura).

Proizvodnja i prodaja Swiss Mad Watch sata trebala bi biti svojevrsna referenca, prisjećanje na dokument o vječnom savezu tri šumska kantona koji su danas poznati kao centralna Švicarska te o njihovoj međusobnoj suradnji te obrani od vanjskih utjecaja. (Swiss Federal Charter, potpisan 1. kolovoza 1291. godine.)

H. Moser najavljuje da će prodajom Swiss Mad Watch sata pokrenuti svojevrsni fond koji će pomagati nezavisnim švicarskim proizvođačima satova, a koji zbog teških financijskih situacija te same inflacije cijene satova, dijelove za proizvodnju nabavljaju iz daleke Azije.