Odakle dolazi običaj rukovanja?

Pozdravljanje pružanjem desne ruke u znak dobrih namjera običaj je koji seže još u davna vremena kada bi muškarci bili naoružani te se samim rukovanjem davalo do znanja da se želi miroljubiv kontakt i da ne postoji namjera upotrebe oružje.

Rukovanje se obavlja kratko uz čvrst stisak šake, ali ne pretjerano jer se, na kraju krejva, time ne želi testirati snaga sugovornika, ali niti se želi nametati vlastita snaga. Sugovornika gledamo u oči, a rukovanje obavljamo u visini lakta.

Pravila lijepog ponašanja nalažu da ruku prvo pruža stariji mlađem, žena muškarcu te osoba višeg položaja osobi nižeg položaja.

Muškarci obavezno skidaju rukavice prilikom rukovanja, dok žene to ne moraju.

Nije potrebno rukovati se s ljudima koje viđamo svakodnevno na poslu ili u susjedstvu, osim ako se niste dugo vidjeli ili se pozdravljate prilikom odlaska na duži put.

Rukovanje je obavezno prilikom čestitanja, odnosno upućivanja čestitke ili izražavanja saučešća.