Adresar brijačnica, brijačica i brijača

U izradi je novi Adresar brijačnica, brijačica i brijača (još uvijek radnog naziva). Od sada, ali i uvijek nadalje, biti ćemo u fazi prikupljanja informacija te unošenjem samih lokacija na kartu.

Ispunite obrazac ispod karte traženim podacima ili nam pošaljite Facebook privatnom porukom, mailom ili nekim drugim načinom informaciju, naziv, adresu, bilo kakvu identifikaciju odnosno naznaku o postojanju vaše omiljene brijačnice. Mi ćemo je provjeriti i dodati na kartu.

Prijavite brijačnicu u bazu

Naziv
Adresa ili GPS lokacija

Ili kliknite na kartu za dodavanje

Kratki opis
Fotografija/logo/ilustracija:
Kliknite ovdje i potvrdite da ste gospodin čovjek