Za uređivanje brade svakog jutra dovoljna vam je jedna minuta

A Jeff Buoncristiano to i dokazuje. Mnogi koji nisu upoznati s nošenjem brade vrlo često imaju dva dijametralno suprotna razmišljanja o uređivanju i njezi bradi. Prvo mišljenje je da uređivanje brade kao takvo ne postoji, dovoljno je samo povremeno pranje u hladnom potoku, a današnji bradonoše, koje možemo kategorizirati u tri osnovne…