H. Moser proizveo je 100% “Swiss Made” ručni sat od sira vrijednosti milijuna eura

Da budem onako najiskreniji, doista sam mislio da naziv na satu “Swiss Made” znači da je taj sat u potpunosti proizveden u Švicarskoj te da sukladno tome i predstavlja onu pouzdanu švicarsku točnost i preciznost, međutim to nažalost nije tako, a zahvaljujući labilnim regulativama. Naime, Švicarske regulative dozvoljavaju naziv “Swiss…