SAVRŠENO JASNO Ako podržavaš ideju rasizma, osobu koja širi rasizam, onda si i ti osoba koja podržava rasizam, odnosno i ti si rasist

Rasizam nije samo individualna stvar i uvjerenje pojedinca. Rasizam je sistematizirano i sistematsko onemogućavanje istih prava, benefita, edukacije, ekonomskih prava, zakonskih prilika i zaštite pojedincima koji su druge boje kože, a koji primjerice dijele s državu s nama. Stoga ne moramo samo imati individualne predrasude da bi bili sudionici sustava…