Nekoliko savjeta kako držati bradu čistom prilikom jela

Volimo brade, volimo brkove i oni vole nas, no kako se isti nalaze u neposrednoj blizini ustiju koja nam služe za unos hrane, a danas u hipsterskom svijetu hrana je svakojaka posebnu pažnju posvećujemo unosu hrane sa što manje učinjene štete glede brkova i brade. Neka vam zalogaji budu manji…