Miris “pekla”, asfalta i zapaljenih guma

Volite li miris kamiona! Šoferskih gostiona, hormona do plafona, muškaraca tona, turbo je sezona? Severina voli, pa kaže: Ej, što volim miris od benzina ej, magistrala Dalmatina, hop, hop, malo, malo pa krivina, ljulja se kabina, turbo je mašina…”