BUDITE PRAVI GUSAR DANAŠNJICE! Harajte rijekama i morima iz tople kade

Mnogi će se složiti da većina ludih umotvorina dolazi iz Nizozemske, pa tako i ova. Na kraju krajeva inovator ovog proizvoda imao je sve predispozicije i uvjete da bude, naime, inovativan – puno hladnih kanala diljem države u kojoj bude puno hladnog jesenskog vremena tijekom godine te potrebu za mobilnim partijem…