KOLIKO SE KREĆEMO? Ova će nam interaktivna karta odgovoriti na to pitanje

U Hrvatskoj je, prema ovome, trend aktivnosti i rekreacije na dobrom nivou, barem što se tiće nas na sjeveru i zapadu zemlje.

Gospoda koja su zaslužena za Stravu, aplikaciju u kojoj korisnici bilježe, spremaju svoje tjelesne aktivnosti odlučila, je sa svim tim informacijama napravit nešto skroz korisno, a opet svima nama i zanimljivo.

Stravina mapa aktivnosti, odnosno heatmap, prikazuje ukupnu svjetsku aktivnost svih korisnika aplikacije Strava, a koliko nam je poznato njih je doista mnogo, a na dnevnoj bazi ta brojka raste.

Kod kreiranja mape ekipa je tako imala na raspolaganju preko 43 milijarde kilometara podataka kreiranih u ukupno 200 000 godina aktivnosti svih dotadašnjih korisnika. Te brojke pak rastu iz dana u dana, a najnovije stanje aktivnosti možemo provjeriti na mapi aktivnosti.

Iako je Hrvatska, već uobičajeno, na začeljima raznih pametnih lista, nije ni ovdje baš sve najbolje, no opak nas veseli vidjeti da se trend aktivnosti, rekreacije, gibanja te očito ukupnog dizanja svijesti prema zdravom životu pomalo širi sa sjeveru prema jugu.