Alkohol je ‘ulazna’ droga, a ne marihuana

Sprovedeno istraživanje o zdravlju američkih maturanata navodi alkohol kao najčešći ulaz u svijet droga. Do sada je tu poziciju zauzimala marihuana.