Alkohol je ‘ulazna’ droga, a ne marihuana

Sprovedeno istraživanje o zdravlju američkih maturanata navodi alkohol kao najčešći ulaz u svijet droga. Do sada je tu poziciju zauzimala marihuana.

Naravno da su seksualni narcisi nevjerni partneri

Pretjerani fokus na sebe te općenito “uzimanje sebi za pravo” povezani su s narcisoidnošću, što znači da takva osoba u vezi misli isključivo na ostvarivanje svojih želja i zadovoljenje isključivo vlastitih potreba.