Žene koje dobivaju ratove

Ukoliko ISIS-ovci budu u Raj poslani od strane ženske ruke, mogu zaboraviti na obećanih 72 djevica.