BIZNISMEN S BRADOM Može li vam i koliko brada pomoći da postanete uspješan poduzetnik?

Može li vam brada pomoći da postanete uspješan poduzetnik? Točnije, koliko vam puštanje brade može pomoću u vlastitom poslovanju ili pokretanju vlastitog poslovanja? Prema časopisu Tech.Co izgleda da puno. Naime, kako je i poduzetništvo prepuno uspona, padova, ulaganja vremena, discipline, hrabrosti i volje, tako je i puštanje brade. Stoga ako…