Gospodin koji je 2 720 puta preletio oko Zemlje ima važnu poruku za sve nas

Britanski austronaut koji skoro pa da se boji visina nakon povratka na zemlj ima snažnu porukza sve nas.

Za britanski je The Guardian, astronaut Tim Peake, pričao o tome kako mu je bilo u orbiti, kako se boji visina i da je u suštini on samo jedan od najobičnijih ljudi na zemlji. No, zanimljiva je jedna rečenica pod kraj intervjua, a koja govori o tome koliko je naša planeta krhka i polako već uništena.

Svi svjetski vođe trebali bi u jednom trenutku otići u svemir. Barem u nekoj teoriji. Naime, tek gore uvidite pravi stanje i dobijete onaj osjećaj koliko je naš ekosistem krhki, koliko je zastrašujuće atmosfera tanka, koliko su velika područja onečišćenja i prazna polja nakon sječe šume.

Mi kad odavde gledamo prema gore vidimo samo prekrasno plavo nebo. No, kad od gore pogledate dolje ono što vidite nije nimalo privlačno, ali ni ugodno, a kad se nalazite u velikoj crnini ničega i odjednom shvatite koliko smo izolirani na tom malom komadiću stijene o kojem se moramo brinuti kad se vratimo kući.